Vil du bli medlem

Fjell Kystlag

For bevaing av kystkulturen

 

Vi du bli meldem i Fjell Kystlag?

Kystlaget har mange aktiviterer. Vi trenger nye medlemmer som kan delta aktiv i arbeidet. Kunnskapen om fiskbonde kulturen forsvinnenr gradvis. Har du interesse av å bevare og dokumneter denne viktige delen av vår kulturarv er du velkommen til å bli medlem i Fjell Kystlag. Her er mye å lære om å ta vare på gamle trebåter og motorer.