Historie

Fjell kystlag disponere flere historiske bygninger. De har stor kulturhistorisk verdi samtidig som de er bygningre som er i bruk og rommer Fjell kystlag sin virksomhet.