Aktivitetar

Fjell Kystlag

For bevaing av kystkulturen

Aktiviteter og hendinger

Her finner du litt informasjon om dugnader og andre aktiviteter i Fjell Kystlag.


Dugander

Hver onsdag samles vi i Gjerntsen nøstet på Ågotnes kl. 18.00-21.00 til dugnad. Her reparere vi

gamle trebåter og motorer. For tiden går mye av abeidet med til å gjøre ferdig Fjell kystlag sitt

eget nøst, Buanøstet. Her skal det komme motoverksted og klubblokaler.


Reperasjon av gamle båter

Fjell Kystlag har 22 trebåter. Det må gjøres et kontinuerlig vedlikeholdsarbeid.

Reperasjon av rekken på doryen Ole P.


Bygninger og nøst

Fjell kystlag har vikrsomhet  av flere bygninger. Noen eier vi selv og noen disponere vi. Mye av dugnadviksomheten  går med til vedlikehold av disse bygningene.

Giertsennøstet

Buanøstet ferdig utvendig


Smio og slippen p Storesund
Nøstet på Storesund
Sosial samver

Fjell kystlag har en rekke samlinger som turer,  medlemsmøter, torskeaftner, juleavslutning  og krabbelag.

Tur til Forbundet kysten sit landsstemne i Ergersund 2011. Fjell  kystlagg fikk tildelt pris for restaureringen av doryen Ole P.Torgdagen

Fjell kystlag deltar hvert år med flere båter. Vi bidrar med vakthold på havnen
Link til historien om torgdagen

Løymarknaden. Hvert år arrangere vi et marked med utstiller som viser fram ymse husflid og håndverksprodukter. Langøymarknaden blir arrangert i slutten av august hvert år.
Juleavslutning på Storesund