Arkiv

Fjell Kystlag

For bevaing av kystkulturen

Her ligger samlingen av dokumenter og refrater fra møter i Fjell kystlag

Styremøte referatMøtereferat frå årsmøter og medlemsmøterVedtekter og eldre dokument