Hjem


Årsmøte 2021


På grunn av koronasituasjonen kan vi heller ikke i år avholde årsmøte i Fjell kystlag på vanlig måte. For å få avviklet valg og godkjenning av årsmelding og regnskap, kan medlemmene i år foreta avstemming via e-post. Hvis du som medlem har andre forslag til styre eller har innvendinger til regnskap og årsmelding kan det sendes til

post@fjellkystlag.no  . Styre vil vurdere om innkomne forslag til styre vil gi grunnlag for endringer av valgkomiteen sitt forslag til nytt styre. Det er bare nødvendig å sende inn  melding hvis du vil ha endringer. Det samme gjelder for innvendinger mot årsberetning og regnskap. De som ønsker mer informasjon om regnskap, årsmelding og valgkomiteens forslag til nytt strye, kan ta kontakt med Rolf Henriksen på telefon: 91520906.

Aktivites-kalender

Dato

Oppstart dugander

3/3-2021


Årsmøte 2021

26/4

Aktivitetar


Fjell kystlag har ei rekke aktivitetar som dugander kvar onsdag, medlemsmøter og arrangement som Tordagen og Langøymarkanden.

Båtar


Vi har 22 gamle trebåtar i vårt eie. Det er tradisjonsbåtar som representerer kystkulturen på Sotra.

Slippen på Storesund


Fjell kystlag har ein eigen slipp på Storesund. Her kan vi slippsette båtar opptil 50 fot eller 20 tonn for ein rimelig penge.


Firma som støtter Fjell Kystlag: