Hjem


Fjell Kystlag

For bevaing av kystkulturen

Aktivites-kalender

Dato

Oppstart dugander

26/8


Årsmøte 

mars 2021

Julelotteriet 11/12


Julelotteriet nærmer seg. De som har gevinster eller ferdig solgte loddbøker kan levere dem til Anne Grete Aase Eide eller Solfrid Tverranger. Det er også mulig å 
legge dette på Buanustet. Vi må har gevinster og loddbøker tilbake innen den 5/12

Aktivitetar


Fjell kystlag har ei rekke aktivitetar som dugander kvar onsdag, medlemsmøter og arrangement som Tordagen og Langøymarkanden.

Båtar


Vi har 22 gamle trebåtar i vårt eie. Det er tradisjonsbåtar som representerer kystkulturen på Sotra.

Slippen på Storesund


Fjell kystlag har ein eigen slipp på Storesund. Her kan vi slippsette båtar opptil 50 fot eller 20 tonn for ein rimelig penge.


Firma som støtter Fjell Kystlag: