Hjem


Fjell Kystlag

For bevaing av kystkulturen

Aktivites-kalender

Dato

Meldemsmøte

27/1

Kurs i tradisjosnlefsebaking

5/2

Årsmøte 

Utsatt

                 Info- mars-2020.
Hei, alle møter og all organisert dugnad i regi av Fjell Kystlag er inntil videre avlyst frem til 15-04-20. Årsmøte er utsatt på ubestemt tid og det sittende styret vil inntil videre bli sittende. Tilsyn og vedlikehold kan bli utført av enkelt personer. Dette er opp til hvert enkelt medlem.Torske middagen som var planlagt 27-03-20 er avlyst.
Terminlisten som tidligere er sendt ut er strøket og ugyldig. Ny terminliste vil bli forsøkt satt over påske.


Ta godt vare på dere selv.


Hilsen Styret, Fjell Kystlag.
v/ Rolf.

Aktivitetar


Fjell kystlag har ei rekke aktivitetar som dugander kvar onsdag, medlemsmøter og arrangement som Tordagen og Langøymarkanden.

Båtar


Vi har 22 gamle trebåtar i vårt eie. Det er tradisjonsbåtar som representerer kystkulturen på Sotra.

Slippen på Storesund


Fjell kystlag har ein eigen slipp på Storesund. Her kan vi slippsette båtar opptil 50 fot eller 20 tonn for ein rimelig penge.


Firma som støtter Fjell Kystlag: