Slippen


Kontaktpersoner:Slipptelefon  99236438


E-post: post@fjellkystlag.no

Regler for slippsetting


Slippoperatørene fra Fjell kystlag som betjener slippen arbeider på dugnad. Betalingen går uavkortet til kystlaget. Fjell kystlag har inngått leieavtale med Fjell kommune om bruk av eiendommen og administrerer opptak etter følgende prinsipp:


1.  Bestilling

Opptak bestilles ved henvendelse til Fjell kystlag sin slippvakt telf. 99236438.Medlemmer og ikke medlemmer likestilles og kan forhåndsbestille opptak så lenge dei vil i forkant. Alle blir satt på venteliste,og blir kontaktet når det er ledig slipp.


2.  Tidspunkt og lengde på opptak.

Slipping skjer etter behov, og kan stå oppe 3 dager hvist det er behov for det.Utove Båtens lengde i fot. Registrerte fiskebåter,og havarister går foran fritidsbåter.


3.  Utstyr og orden.

Det er tilgang på vann og strøm på slippen. Slippens høytrykkspyler kan benyttes mot vederlag kr 100,00 for båter opp til 30´, 31-38´

kr. 200,- ,39-50´ kr 300,-(se prisliste) for øvrig kan man bruke eget utstyr. Brukerne må rydde slippområde etter bruk,og avfall fjernes fra området.


4.  Ansvarsforhold ved opptak.

Alle som tar opp båter,gjør dette på eget ansvar. Fjell kystlag står således ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge av uhell under opptak.Båteiere må derfor før opptak starter skrive under på et dokument der det fremgår at opptaket skjer på den enkelte båteiers eget ansvar.


5.  Priser.

Slippen har inntil videre kapasitet inntil 20 tonn. Se prisliste


6. Betaling.

Betaling skjer  til Fjell kystlags bank konto:  36285040226 etter opptak.


Prisliste:

Slippsetting                                                      Leie av høytrykkspyler:

Båtens lengde i fot

Pris

20

900

21

950

22

1000

23

1050

24

1100

25

1150

26

1200

27

1300

28

1400

29

1500

30

1600

31

1800

32

1900

33

2000

34

2100

35

2200

36

2300

37

2400

38

2500

39

2600

40

2700

41

2800

42

2900

43

3000

44

3100

45

3300

46

3400

47

3500

48

3600

49

3700

50

3800

Båtens lengde i fot

Pris

1-25

150

26-35

250

36-50

350