Hjem


Fjell Kystlag

For bevaing av kystkulturen

Aktivites-kalender

Dato

Oppstart dugander

3/3-2021


Årsmøte 2021

26/4

Dugnad oppstart 

Vi starter forsiktig opp med dugnad onsdag 3/3 kl 1800 på Buanaustet på Ågotnes. Vi må prøve å overholde smittevernet etter beste evne og må derfor ta hensyn til avstand, munnbind og spriting når vi møtes. Det vil bli et kort informasjonsmøte før vi går i gang med hvordan styret tenker oss videre drift og ønsker medlemmenes synspunkt på dette. 

Aktivitetar


Fjell kystlag har ei rekke aktivitetar som dugander kvar onsdag, medlemsmøter og arrangement som Tordagen og Langøymarkanden.

Båtar


Vi har 22 gamle trebåtar i vårt eie. Det er tradisjonsbåtar som representerer kystkulturen på Sotra.

Slippen på Storesund


Fjell kystlag har ein eigen slipp på Storesund. Her kan vi slippsette båtar opptil 50 fot eller 20 tonn for ein rimelig penge.


Firma som støtter Fjell Kystlag: