Fjell Kystlag

For bevaing av kystkulturen


Kontaktpersoner:Nils Risholm    90849395

Terje Larsen   91153805


E-post: post@fjellkystlag.no

Regler for slippsetting


Slippoperatørene fra Fjell kystlag som betjener slippen arbeider på dugnad. Betalingen går uavkortet til kystlaget. Fjell kystlag har inngått leieavtale med Fjell kommune om bruk av eiendommen og administrerer opptak etter følgende prinsipp:


 1.  Bestilling


Opptak bestilles ved henvendelse til Fjell kystlag sin slippvakt telf. 99236438.Medlemmer og ikke medlemmer likestilles og kan forhåndsbestille opptak så lenge dei vil i forkant. Alle blir satt på venteliste,og blir kontaktet når det er ledig slipp.


2.  Tidspunkt og lengde på opptak.


Slipping skjer etter behov, og kan stå oppe 3 dager hvist det er behov for det.Utove Båtens lengde i fot. Registrerte fiskebåter,og havarister går foran fritidsbåter.


3.  Utstyr og orden.


Det er tilgang på vann og strøm på slippen. Slippens høytrykkspyler kan benyttes mot vederlag kr 100,00 for båter opp til 30´, 31-38´

kr. 200,- ,39-50´ kr 300,-(se prisliste) for øvrig kan man bruke eget utstyr. Brukerne må rydde slippområde etter bruk,og avfall fjernes fra området.


4.  Ansvarsforhold ved opptak.


Alle som tar opp båter,gjør dette på eget ansvar. Fjell kystlag står således ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge av uhell under opptak.Båteiere må derfor før opptak starter skrive under på et dokument der det fremgår at opptaket skjer på den enkelte båteiers eget ansvar.5.  Priser.


Slippen har inntil videre kapasitet inntil 20 tonn. Se prisliste


6. Betaling.


Betaling skjer  til Fjell kystlags bank konto:  36285040226 etter opptak.


Prisliste:

Båtens lengde i fot

Pris

20

800

21

850

22

900

23

950

24

1000

25

1050

26

1100

27

1200

28

1300

29

1400

30

1500

31

1600

32

1700

33

1800

34

1900

35

2000

36

2100

37

2200

38

2300

39

2400

40

2500

41

2600

42

2700

43

2800

44

2900

45

3100

46

3200

47

3300

48

3400

49

3500

50

3600