Fjell Kystlag arrangerer kurs våren 2019:

Vi arrangerer kurs i lefse- og flattbrødbaking, restaurering av gamletrebåter der vi bytter søm, bytter motor, bytter bordganger, rekke og dekk. I til legg arrangerer vi kurs i støping av kaidekke og slipp. 

Er du interessert i å delta på  kurs kan du sende påmeding til post@fjellkystlag.no eller for informasjon om kursene. Rolf Henriksen (915 20 906) kan også gi nærmere informasjon om kursene

Aktivites-kalender

Dato

Støping av kai , Buansustet

8/4

Medlemsmøte

20/5

Åpendag m/ Ungdomsklubben

25/5

Båtene til Torgdagen

7/6

Tordagen 2019

8/6

Familie arr. Museet i Ovågen

16/6

Sesongavslutning dugnader

14/6

HFKL møte i Strusshavn

22/6

Aktivitetar


Fjell kystlag har ei rekke aktivitetar som dugander kvar onsdag, medlemsmøter og arrangement som Tordagen og Langøymarkanden.

Båtar


Vi har 22 gamle trebåtar i vårt eie. Det er tradisjonsbåtar som representerer kystkulturen på Sotra.

Slippen på Storesund


Fjell kystlag har ein eigen slipp på Storesund. Her kan vi slippsette båtar opptil 50 fot eller 20 tonn for ein rimelig penge.


Firma som støtter Fjell Kystlag:

Fjell Kystlag

For bevaing av kystkulturen