Fjell Kystlag

For bevaing av kystkulturen

Over 30 års aktivt arbeid for vern av den gamle kystkulturen.

Fjell kystlag har teke vare på og restaurert tradisjonsrike bruksbåtar og

naustmiljø. Laget vart starta 23. mars 1983 av ein flokk idealistar som

såg verdien av den gamle kystkulturen vår, som den gongen var i raskt

forfall. I dag disponerar dei ca. 100 medlemene eit representativt utval

av gamle båtar og tre bygningar med lokalhistorisk sus...

Giertsennaustet og Buanaustet på Ågotnes og Smio i Sundet - den gamle

båtverkstaden på Storesund. Det staslege Giertsennaustet og

den innhaldsrike smia inngår i eit heilskapleg kulturmiljø - knytt til dagleg

liv og virke for vanlege menneske gjennom eit halvt hundreår - og

kystlaget er ein viktig møtestad for alle som er interesserte i kystkultur.

 

Fjell kystlag har ei rekke aktivitetar som dugander kvar onsdag, medlemsmøter og arrangement som Tordagen og Langøymarkanden.

Siste nytt:

Innvileses fest av Buanaustet

Fredag 28/10 kl- 19.00

Det vil bli servert krabbe, reker kaffe og kaker pluss litt drikke til maten. ( Ta gjerne med drikke selv). Egenandel er kr. 150,-. Vi har begrenset plass, ca. 50 personer. Vi har allerede 30 påmeldte, så vær rask med å melder dere på. Påmelding kan sendes på Rolf Henriksen eller Inge Kolltveit. Frist for påmelding er mandag 24/10.

 

Aktivites-kalender

Dato

Medlemsmøte

15/8

Dugnadsmøte

7/9

Langøymarknad

27-28/8

Innvielsesfest Buanaustet

28/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har 22 gamle trebåtar i vårt eie. Det er tradisjonsbåtar som representerer kystkulturen på Sotra.

 

Fjell kystlag har ein eigen slipp på Storesund. Her kan vi slippsette båtar opptil 50 fot eller 20 tonn for ein rimelig penge.