Fjell Kystlag

For bevaing av kystkulturen

Video fra notekast i Kjereide 2009