Startsiden
 

Referat fra styremøte Fjell Kystlag 19.08.2013 på Storesundet.

 

Tilstede: Anne Grete Aase Eide, Kristian Nordtvedt, Terje Larsen, Bjørn Olav Kleivenes og
Frank Cleveland.

Innkalt: Inge Kolltveit til sak 2.

 

Sak 1.  Gjennomgang av økonomien:
          Økonomien er tilfredstillende, vi har nå en beholdning på ca kr. 85 000.-

 

Sak 2.  Langøymarknaden:
          Vi bestemte utstyr og inventar til marknaden. Det ble også besluttet at vi ikke skulle ha
          noen organiserte aktiviteter lørdag kveld, men holde området åpent.

 

Sak 3.  Konkretisering av kursvirksomhet:
          Saken ble utsatt!

 

Sak 4.  Møte med Bergen Omland Friluftsråd:
           Vi har avtalt møte med BOF torsdag 5.9.2013 med oppmøte på Storesundet
           kl. 1800. Møtet vil finne sted på Hitsøy.

 

Sak 5.  Buanaustet, avklaring om VVS-anlegg:
          Kristian Nordtvedt og Frank Cleveland skal avtale møte med CCB.

 

Sak 6.  Få skiltet skikkelig på Storesundet, anlegget består av tre enheter: Storesund Mekaniske 
          Verksted, Smio og Slippen. Så kommer naustet utenom:
          Saken ble drøftet.

 

Sak 7.  Program for kulturminneveka, skal/kan vi bidra med noe 15. september:
           Vi må konkretisere hva som er kystlagets bidrag, og betingelser.

 

Sak 8.  Prioritering og utpeking av ansvarlige for båter vi skal forholde oss til vinteren 2013/14.
          Se vedlegg.

 

Sak 9 og videre: saker som er viktige og jeg hadde glemt ( ordet fritt):

 

            a.  Medlemsmøte skal holdes 30.9.2013.

 

            b. Vi må avtale møte med Ågotnes Båtlag om samarbeid og disponering av arealet i                        Mathopen, Ågotnes.

 

            c. Det ble foreslått at prisen for leie av naustet på Storesundet skal være kr. 500.- for

                medlemmer av laget og kr. 2000.- for ikke-medlemmer. Avgjøres på medlemsmøtet.

 

            d. Vurdere kollektivt medlemskap for grendalag. Diskuteres på medlemsmøtet.

 

            e.  Prøve å overdra området vi disponerer fra kommunen til kystlaget.

 

            f.  Forslag om at alle innkjøp over kr. 1000.- skal avklares med formannen. Avgjøres på                   medlemsmøtet.

 

 

Frank Cleveland