Startsiden

Referat fra styremøte 6/5-2013

Tilstade: Frank Cleveland, Terje Larsen, Anne Grethe Åse Eide, Svein-Arne Storesund, Karsten Solsvik og Bjørn Olaf Kleivenes

 

Saksliste:

·         Gjennomgang av økonomien

·         Brev til Fjell kommune om klage på utbygger Hjartholm sine aktiviteter på Storesund

·         Oppdatering av informasjon om slipping på Storesund

·         Sotrabuen på slipp

·         Søndags ope kafé, Torgdag, Lanøymarknaden

·         Damegruppe i Fjell kystlag meir synlig

·         Eventuelt

 

Sak 1:Gjennomgang av økonomien

Anne Grethe orienterte om den økonomiske situasjonen. Den er litt betre etter gåve frå Sparebanken vest på kr. 30000,-

Kystlaget har fått redusert avdrag på lån og forlengt nedbetalingstid

Kystlaget har noen kommande større utgifter til strøm og forsikring i tillegg til arbeid på Buanaustet.  Vi treng eit overslag på vidare ferdigstillelse av Buanaustet.

 

Sak 2: Brev med klage på Hjartholm sin utbygning av Storesund

Frank Cleveland har skreve eit forslag til brev til Fjell kommune om saken. Styre stiller seg bak forslaget.

 

Sak 3. Oppdatering av informasjon om slipping på Storesund

Prisliste på slipping må oppdateras og settas opp på Storesund. Svein Arne lager nye oppslag og laminere dei, kopier opp informasjonsark som leveras til eigar av båtar som slippsettes og oppdatere heimesida.

 

Sak 4: Sotra Buen må på slipp.

Sotrabuen må slippsettas, men det kan ikkje gjøras i høgsesongen for slippen. Må vente med det til det er ledig kapasitet på slippen.

 

Sak 5. Søndags ope kafé, Torgdag og Langøymarknaden.

Fjell Kystlag stiller på Søndags open kafé på Langøy i sommar og er med på arrangere Langøymarkanden. Arbeidet med å klargjøre båtar til Torgdagen er i full gang. Båtar som skal defilere inn til opninga samlas ved munke Bryggen kl 09.00

Det vil ikkje bli arrangert dans på Langøymarknaden i år.

 

Sak 6: Damegruppa i Fjell Kystlag må bli meir synleg.

Damegruppa har mange aktivitetar, men det er lite informasjon om deira arbeid. Gruppa må gjeras meir synleg først og fremst ved informasjon på heimesida.

 

Sak 7: Eventuelt

Ei hen visning til Forbundet Kysten bør takast med på heimesida. Svein-Arne ordne det.

 

 

Frank Cleveland                         Svein-Arne Storesund 

Leiar                                        Skivar