21. september 2011

 

 

 

 

 

Styremøte på Storesund

Til stede:

Torgeir Evjen

Kristian Nordtveit

Anne Grete Aase Eide

Nils Risholm

Svein-Arne Storesund

 

Sak 1:Oppsummering av aktivitetane i sommar.

Torgdag

Torgdag var bra, men ikkje alt gjekk etter planen, alti alt var det en positiv erfaring.

 

Tur til Egersund

Fin tur som var godt planlagt og gjennomført. Pris til Fjell Kystlag for restaurering av doryen Ole P. Doryen sprang lekk på tilbaketur, men den ble berget utan skade.

 

Havfestivalen

Ekstra inntekt på suppesal med god innsats frå medlemmene i Kystlaget.

 

Langøy

Langøymarkedet var vellykka.  Vi fikk Ca. 30000 i inntekt.

Særs god innsats frå mange medlemmene.

Må ha parkeringsvakter for å hindre trafikkaos.

Det har vært noe inntekt på søndagsåpen kafé på Langøy 12 søndagar i sommar.

 

Slippen i Storesund

Slippen har gått som normalt og planlagt, men ennå er det fleire som skal opp på slippen.

 

Dette har vært en bra sommar sjølv om det har vært mye dårlig vær.

 

Sak 2: Forvaltning av Kystlaget sine verdiar, ansvar og myndighet til gruppeledere / prosjektledere og bruk av båter og bygninger.

Saken ble diskutert og styret vil komme tilbake til dette i medlemsmøte. Styret kommer med et forslag til retningslinjer.  Forslag utarbeidet av styre til neste styremøte. Torgeir, Anne Grete og Svein-Arne lager forslag som bebreidas på neste styremøte.

Dette legges frem medlemmene på en onsdag kveld. Innkalling sendes til medlemmene.

 

Sak3: Agenda for styremøter

Agenda for styremøtene sendes til medlemmene og oppmoding til medlemmene å komme saker.

26/10 Plan for Buanaustet og området rundt. Invitere Inge og Vidar

23/11 Plan for Sotrabuen. Inviter Gudmund og Einar

18/1 Plan for Langøy og planlegging av årsmøte.

Medio februar forbereding til årsmøte.

 

Sak4: Andre aktiviteter

Medlemsmøte 2/11

Orientering om ansvar og myndighet ved bruk båtar og bygningar og utstyr som tilhørar kystlaget

Kabbefest 14/10

Vi inviterer 2 politikarar og kultursjefen..

 

Sak 5: Økonomisk situasjon

Vi har pengar til å dekke løypande utgifter.

Utgifter: Lån, Langøymarket, diverse innkjøp, faste utgifter til strøm og forsikring.

Vi har inne fleire søknader om støtte.

Realistisk kan vi bruke 60000 til i år.

Vi prioriterer å bruke 60000 til innreie/elektrisk opplegg i Buanaustet. Vi ber de som har ansvar for Sotrabuen å komme med innspel til nødvendige investeringar.

 

Sak 6: Kurs

Lage fiske kister, Seil og rigg, lefsebaking og sildesalting.

 

Sak 7: Flytting av heimesida til Fjell Kystlag

Det ble vedtatt at hjemmesiden skal flyttes til eit billigere webhotell.

Svein-Arne tar deg av den saken.

 

Sak 8: Svein Tore Solsvik har skaffet en brukt flytebrygge til kr. 3000,-

 

 

Storesund 21/9-2011

 

Torgeir Evjen                                                Svein-Arne Storesund

Formann                                                        Skrivar

startsiden