Fjell Kystlag

For bevaing av kystkulturen

Over 30 års aktivt arbeid for vern av den gamle kystkulturen.

Fjell kystlag har teke vare på og restaurert tradisjonsrike bruksbåtar og

naustmiljø. Laget vart starta 23. mars 1983 av ein flokk idealistar som

såg verdien av den gamle kystkulturen vår, som den gongen var i raskt

forfall. I dag disponerar dei ca. 100 medlemene eit representativt utval

av gamle båtar og tre bygningar med lokalhistorisk sus...

Giertsennaustet og Buanaustet på Ågotnes og Smio i Sundet - den gamle

båtverkstaden på Storesund. Det staslege Giertsennaustet og

den innhaldsrike smia inngår i eit heilskapleg kulturmiljø - knytt til dagleg

liv og virke for vanlege menneske gjennom eit halvt hundreår - og

kystlaget er ein viktig møtestad for alle som er interesserte i kystkultur.

 

Fjell kystlag har ei rekke aktivitetar som dugander kvar onsdag, medlemsmøter og arrangement som Tordagen og Langøymarkanden.

Siste nytt:

Årsmøte mandag 12/3, KL 19. 00 på Buanaustet på Ågotnes

 

Torskeaften Fredag23/3 Kl. 19.00 på Buanaustet på Ågotnes

Kr.100, påmelding til post@fjellkystlag.no

Aktivites-kalender

Dato

Årsmøte

12/3 kl. 1900

Torskeaften, Buanaustet

23/3 kl 19.00

Torgdagen 2018

9/6

Skutefest i Bergen

21-24/6

Landstemne i Haugesund

19-22/7

Fjordsteam/kystsoge-vekene

1-5/8

Langøymarknaden

25-26/8

Mueseet i Øygarden, felles arrangement

8-9/9

 

 

 

Vi har 22 gamle trebåtar i vårt eie. Det er tradisjonsbåtar som representerer kystkulturen på Sotra.

 

Fjell kystlag har ein eigen slipp på Storesund. Her kan vi slippsette båtar opptil 50 fot eller 20 tonn for ein rimelig penge.