26. oktober 2011

 

 

 

 

 

Styremøte på Storesund

Til stede:

Torgeir Evjen

Kristian Nordtveit

Anne Grete Aase Eide

Svein-Arne Storesund

Anne Grete

Karsten Solsvik

Inge Koltveit

 

Sak 1: Plan og framdrift for Buannaustet

Inge Koltveit og Vidar Tverranger var innkalla til møtet fordi dei har ansvar for Buanaustet. Vidar Tverranger kunne ikkje møte. Torgeir orientert om økonomien. Vi har mottatt kr. 25,000 frå Fjell kommune og desse pengane er øyremerkte til innreiing av verkstaden i Buanaustet.

Inge orienterte om situasjonen og framgangen med Buanaustet. Verkstaden skal prioriteras fordi vi ikkje har ein god nok stad til å handsame dei motorane Fjell Kystlag disponerer. 

Først må strømanlegg på plass. Arbeidet med dette er i gang. Harry Haldorsen kan melde inn det elektriske arbeidet til BKK. Det vert undersøkt om Fjell Kystlag kan koble ein minusmåler på det eksisterande anlegg i Gjerstennaustet eller om vi må melde dette inn som eit nytt anlegg. Tore Ekerhovd har begynt å sjå på kva moglegheitervi har. Der er også uklart kven som eig linjene inn til nausta. Dei kan vera CCB sin eigendom og vi må då få tillatelse for å kunne bruke denne linja.

Vi kan sette i gang med å sette opp det elektriske opplegget og få det klart før vi kobler oss det til elektriske til nettet.

Verkstaden må isoleras og kles så det tilfredsstiller b30 standard. Hvis det er penger til det, bør vi gjøre noe med golvet i verkstaden. Inge følgjer dette opp slik at det elektriske blir montert og verkstaden isolert. Vi kan bruke 85,000 til dette. Det er realistisk å få dette på plass til påske.

Innreiing av loftet:

Her er det flere uklare punkter. Hvis det skal innreies til eit formålstjenlig lokale i andre etasje må det søkes om vann og kloakk, veg, og parkering. Vi må sannsynligvis ha en universal utforming. Alt dette vil gjøre eit slikt prosjekt svært dyrt.  På lang sikt ønsker Kystlaget at 2. etasje innreies med toalett, kjøkken og vaskerom.

Vi må sette opp en 5 års plan for Buanaustet  og området rundt som vi presenterer for Fjell kommune. Med denne planen må vi legge ved et budsjett. Torgeir jobber med denne planen og budsjettet. Årsplanen må også gjelde Storesund.

Fjell kystlag må styrke sitt samarbeid med andre organisasjoner på Sotra for å kunne få til flere aktiviteter som gjøre Fjell Kystlag mer attraktiv.

Stiftinga Lanngøy ønsker ikke lenger å ha ansvaret for Storesund. Her må Fjell Kystlag komme på banen og visa at vi er interessert i å overta driften av Storesund og får avtale med Fjell kommune om dette. Det må tas kontakt med Fjell Kommune og Langøystiftinga snøgt for å sikre at Fjell Kystlag får disposisjonsretten til Storesund. Torgeir tar seg av denne saken.

 


Sak 2: Retningslinjer for medlemmer  i Fjell Kystlag

Forslag til retningslinjer som et supplement til eksisterende vedtekter. Styre vil på medlemsmøtet den 2. november legge frem et forslag til retningslinjer for medlemskap i Fjell Kystlag. Det vert også høve til å ta opp andre saker på dette møtet. Desse retningslinjene med eventuelle korrigeringar vil ikkje bli vedtatt på møte, men vil verta vedteke på årsmøte 2012.

 

Agenda for møte:

Sak 1:Styre sitt forslag retningslinjer

Diskusjon i medlemsmøte

Sak 2. Generell drift av Fjell Kystlag

Diskusjon i medlemsmøte

Sak 3:Saker som medlemmene vil ta opp

 

Møte vert holt på Tranevågen ungdomsskule. Kristian ordna bevertning, kaffe og enkel servering.

Påmelding til Svein-Arne Storesund 1. november.

 

 

 

 

 

Torgeir Evjen                                                Svein-Arne Storesund

Formann                                                        Skrivar

Startsiden