Statrtsiden

 

Styremøte Fjell Kystlag  5/9-2012

 

Frammøtte

Torgeir Evjen

Frank Cleveland

Anne Grete Aase Eide

Kristian Nordtveit

Karsten Solsvik

Svein-Arne Storesund

 

 

Saker:

1.       Forbundet kysten besøker Sotra og Fjell Kystlag

2.       Budsjett

3.       intervju med Torgeir Evjen i Vestnytt om Langøysenteret

4.       Eventuelt

 

 

Sak1: Forbundet Kysten kommer på besøkt til Sotra og skal avholde et styremøte i våre lokaler.

 

Forbundet Kysten sitt styre kommer på fredag 14. september til Glesvær og overnatter der. Lørdag skal de ha møte med Hope båtlag, Sund kystlag på formiddagen.

Kl. 1500 på Ågotnes vil de få en omvisning på Giertsen-naustet og Bua-Naustet og se båter og verksteder som vi har der. Omvisningen vil bli ledet av Reidar Kausland, evt. kommer vi til å arrangere to grupper for omvisning. Etter ca. 1 ½ t orientering og omvisning på Ågotnes reiser vi sammen til Storesund og er der ca. kl 1700. På Storesund blir det en enkel omvisning før vi tar et felles møte mellom representanter for Forbundet Kysten, Fjell kystlag, Sund kystlag, Hope trebåtlag mfl. Dette møtet planlegger vi fra kl. 1700 -1900. Etter dette planlegger vi å arrangere et sosialt samvær med middag etc. fra kl. 2000 og utover. På det sosiale samværet servere vi suppe Kr. 85 pr suppe, kaffe og kaffe mat. Det vil bli ca. 24 deltagere. Vi forsøker å få med Lennart Fjell og ordfører fra Fjell Kommune.

Bord fra Langøy må transporteres til Storesund for å kunne dekke på til fest nede i nøstet på Storesund. Vi tar med sanghefter og spør Willy om han kan spille på kvelden.

En av sakene som vil komme opp er hvorfor det er så få av Fjell kystlag sine medlemmer som er medlem i Forbundet Kysten. Fjell Kystlag sitt svar til dette er at vi har mange støttemedlemmer som støtter Fjell Kystlag, men som ikke er aktive medlemmer. De om er aktive er som regel medlem i Forbundet Kysten.

Onsdag settes bord på plass på Storesund og Gjertsen nøstet gjøres rein for omvisningen på lørdag spesielt må toalettene vaskes.

Sak 2. Budsjett

Anne Grete Aase Eide hadde en kort orientering om den økonomiske situasjonen. Den er forholdvis bra og vi har økonomien under kontroll, men det er lite rom for ekstra utgifter. Alle som gjør innkjøp må klarere det på forhånd for at vi ikke skal få problemer.

Vidar Tverranger fikk godkjent innkjøp på 38000 til materialer for innredning av loftet til Buanøstet.

Sak 3. Torgeir Evjen sitt intervju med Vestnytt om Langøysenteret.

intervjuet ble gjennomgått og det ble gjort noen korrigeringer i forhold til økonomiske opplysninger og presiseringer av noen av uttalelsene.

Sak 4: eventuelt

Frank Cleveland har vært i kontakt med Nils Harald Ekerhovd om gamle fiskersanger. Det kunne være aktuelt å invitere han på et medlemsmøte der han presenterte sangene. Medlemsmøte 24. oktober. På dette møte må vi ta opp saker som er av interesse for medlemmer, Fjell kystlag sitt 30 års jubileum. Tranevågen skule er et egnet sted for et slikt medlemsmøte.

Vi bør også ha en krabbefest som kystlaget spandere på dem som har stått for dugnadene i kystlaget

Det bør foretas en opprydning på Storesund i 2 etasje.

Vi har mottatt en del utstyr og møbler. Etter hvert har det hopet seg opp. Vi må gi vekk eller kaste det som Fjell Kystlag ikke har bruk for.

5/9-2012

Torgeir Evjen                                                    Svein-Arne Storesund 

Formann                                                            Skrivar