Statrtsiden

 

Medlemsmøte i Fjell Kystlag

 

23 medlemmer møtte opp på Tranevågen ungdomsskule. Det var en enkel servering ordnet av Kristian Nordtveit.

Ordstyrer: Hans Matias Vindenes

Torgeir Evjen hadde en kort innledning på møtet.

 

Saker:

1. Medlemskapsforhold til Forbundet kysten for Fjell kystlag sine medlemmer

2. Doryen frå Tellnes

3. 30 års jubileum og festkomité

4. Plan for Buanøstet

5. Fjell Kystlag og Langøy kystkultursenter

6. Framdrift av båtane

7. Økonomisk orientering ved Torgeir

8. Rekruttering og markedsføring

9. Spørsmål til medlemmene

10. Eventuelt

 

 

 

1. Medlemskapsforhold til Forbundet kysten for Fjell kystlag sine medlemmer

 

Torgeir orienterte om saken og leste opp brev frå Forbundet kysten om vedtak på landsmøte. Det vart en kort diskusjon.

Konklusjon: Dett er ein årsmøte sak som styret må forberede til nest årsmøte

 

2. Dory frå Tellnes.

Det var ingen innvendingar mot styret sitt forslag til namn og farger. Det vart diskutert om Doryen skulle få ein Sabb diesel eller en Marna bensin motor. Det var fleirtall for bensinmotor.

 

3. 30 års jubileum.

Ein komité vart oppnemnt. Svein Tore Solsvik, Kristian Nordtveit, Vidar Tverranger, Johnny Eide og Anne Grethe Aase Eide er med i denne komiteen.

 

4. Plan for Buanaustet

Inge Kolltveit hadde ein kort orientering. Verkstaden er ferdig malt til jul, lys og strøm er snart på plass. Vi har gjort mesteparten av investeringane. Golvbelegg til loftet gjenstår. Økonomisk ser det bra ut. Litt uklårt om vi å ha mottatt alle rekningane på det elektriske arbeidet.

 

5. Langøysenteret.

Det er ikkje så mye Fjell kystlag kan gjøre før situasjonen omkring avtalen som går ut med Fjell kommune i 2014. Kystlaget fortsetter de aktivitetane som vi har rundt Langøy. Kystlaget har interesse av at Langøy kystkultur senter får ein fornye kontrakt med Fjell Kommune slik at vi kan halde fram med våre aktivitetar der. Fjell kommune er positiv til Kystlaget sine aktivitetar her.

 

6. Framdrift av båtane.

Gudmund Vindenes orienterte om arbeidet på Sotrabuen. Dekk er ferdig lagt, slipas og oljes til våren. Motor er ok, mastene er ferdig, men ikkje montert. Kjettingar er klar til og leggast på plass til balast. Lugaren som er innreidd i lasterommet må malast. Til dette arbeidet må det skaffast ustyr som kan gje god ventilasjon i lugaren under malearbeidet. Sotrabuen vil sannsynligvis vere klar til neste sesong, men må setjast på slipp til våren.

Torgeir, Willy og Ivar venter med å gjøre ferdig akterspeilet. Osvalden er begynt på. Den skal malast og oljast. Det ser ikkje ut til at vi klarer å få satt Doryen Ole P i hus i år. Den må fåe ein form for overbygning i vinter.

 

7. Torgeir Evjen hadde ein kort orientering om økonomien.

Inntekter ca. 200000,-

Budsjettert med 25000,-

Det har vært noen ekstra ordinære utgifter-

Vi har ca. 100000,- på bok

Skulle gjerne ha 50 000 meir i inntekt.

Avdrag på lån i 2012 er betalt. Ca. 100000,- igjen på lån-

Vi har fått en del utstyr og verktøy til Buanaustet.

 

8. Rekruttering og marknadsføring.

Frank Cleveland hadde ein kort orientering. Det er satt ned en gruppe med Frank Cleveland, Svein-Arne Storesund og Rolf Henriksen som jobbar med dette.

 

9. Spørsmål til medlemmene.

Er medlemmen fornøyd med informasjon frå styret?

Dei fleste var godt nøgd. Ikkje alle fekk meldingar frå e-post.

Blir styre sine vedtak fulgt opp?

Dei fleste var stort sett nøgd.

 

10. Eventuelt.

Meir verktøy til verststaden i Storesund. Skal verkstaden i Storesund vera festlokale eller verkstad.

 

Toregeir Evjen avrunda møtet.

 

 

 

 

Torgeir Evjen                                                             Svein-Arne Storesund           

Formann                                                                    Skrivar