Budsjett for Fjell Kystlag 2012

Inntekter:

Medlemskontigent                                                25.000,-                              

Inntekter på slippen i Storesund                           55.000,-

Tilskudd til kurs                                                     35.000,-

Torgdagen                                                               7.500,-

Havfestival –Storesund                                          7.500,-                                                                

Langøymarknaden                                                 60.000,-

Diverse arrangementer                                         10.000,-

Tilskudd frå søknader om offentlig støtte            50.000,-

Sum  Inntekter                                                     250.000,-

Utgifter

Adm. Kostnader                                                         5.000,-

Lånekostnader; Buanaustet                                     75.000,-

Straum                                                                      10.000,-

Forsikring                                                                 10.000,-                  

Vedlikehold og reparasjon av båter                        25.000,-

Investeringer på  Storesund                                    15.000,-

Investeringer i Buanaustet                                     60.000,-                  

Investeringer i Sotrabuen                                        25.000,-

Innkjøp av verktøy                                                   15.000,-

Sum utgifter                                                         240.000,-

Driftoverskudd                                                        10.000,-

 

 

Startsiden